Ο Όμιλος Amacon

Οι Δραστηριοτητες μας

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τομέας Συστημάτων Οργάνωσης & Διαχείρισης

 • Διοίκηση Ποιότητας
 • Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Υγεία & Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
 • Λοιπά Συστήματα Διαχείρισης
 • Οργάνωση/Αναδιοργάνωση
 • Οργάνωση Παραγωγής

Τομέας Οργάνωσης Πωλήσεων - IQSS (Integrated Quality Sales Systems)

 • Marketing Plan
 • Σχεδιασμός & Οργάνωση Πωλήσεων
 • Σχεδιασμός Διαδικασίας Πωλήσεων & Ατομικής Οργάνωσης Πωλητή
 • Διοικητική Λειτουργία Πωλήσεων
 • C.R.M.

Τομέας Εξ.Υ.Π.Π.

 • Κλάυψη Τεχνικού Ασφαλείας
 • Κάλυψη Ιατρού Εργασίας
 • Μελέτες

Περισσότερα »

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

Τομέας Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 • Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια
 • Διεπιχειρησιακά Σεμιάρια
 • Διαχείριση ΛΑΕΚ (0,45%)

Τομέας Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

 • Ανέργων
 • Εργαζομένων

Επιστημονικά Πεδία Δραστηριοποίησης

 • Management
 • Ποιoτητα
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Χρηματοοικονομικά
 • Παραγωγή
 • Logistics
 • Πληροφορική

Περισσότερα »

 

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Plan)

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού νόμου

Επιδοτήσεις Προγραμμάτων Γ΄, Δ΄ ΚΠΣ

Συστήματα Χρηματοοικονομικού Management

 1. Προϋπολογισμoς (Budget)
 2. Ταμειακός Προγραμματισμός (Cash Flow Management)
 3. Κοστολoγηση
 4. κ.α.

Περισσότερα »