Ο Όμιλος Amacon

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

Αποστολη και Οραμα του Ομιλου AMACON

Αποστολή της AMACON

Αποστολή του Ομίλου Εξειδικευμένων Εταιριών Συμβούλων Επιχειρήσεων AMACON, είναι να αποτελέσει γέφυρα σύνδεσης και μεταφοράς των διεθνών εξελίξεων στους επιμέρους επιστημονικούς χώρους της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και οι οποίες αφορούν:

  • Στην επιστημονική γνώση
  • Στις μεθοδολογίες
  • Στις καλύτερες διεθνείς πρακτικές

Η αξιοποίηση αυτής της τεχνογνωσίας στην επιχείρησή σας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Όραμα της AMACON

Να συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησής σας δίνοντάς σας προστιθέμενη αξία.
Να είναι ανταγωνιστική παρέχοντας την καλύτερη σχέση «ποιότητας υπηρεσίας / τιμή».
Να καταξιωθεί ως ο καλύτερος business partner στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησής σας.

Οι Στρατηγικές μας Επιλογές

Η φιλοσοφία μας προσδιορίζει τις στρατηγικές μας επιλογές, οι οποίες είναι:

  • Προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω ξεχωριστών εταιριών.
    Κάθε εταιρία του Ομίλου AMACON εξειδικεύεται σε διαφορετικό τομέα. Ωστόσο, όλες έχουν ενιαία φιλοσοφία και κατεύθυνση, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία σε σύνθετα έργα.
  • Παροχή εξειδικευμένων λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές σας.
  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με τον «Κύκλο Ποιότητας AMACON», με έμφαση στην εφαρμογή.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ AMACON