Εκπαίδευση

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

«Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες - πρόσφυγες» - Κόρινθος

Υλοποίηση προγραμμάτων του έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»
Περισσότερα »


«Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες - πρόσφυγες» - Θήβα

Υλοποίηση προγραμμάτων του έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»
Περισσότερα »