Ο Όμιλος Amacon

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

Εγκαταστασεις

Η AMACON Εκπαιδευτική είναι ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας από τον Μάιο του 2003 και διαθέτει τις ακόλουθες δομές:

  1. Η κεντρική δομή βρίσκεται στο Μοσχάτο, στη διεύθυνση Χανδρή 3 & Κύπρου, και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 750 m2. Το εκπαιδευτικό κέντρο βρίσκεται δίπλα στον Ηλεκτρικό Σταθμό της Καλλιθέας και διαθέτει ιδιωτικό parking για 30 οχήματα.
  2. Το Α' παράρτημα βρίσκεται στη Κόρινθο (Σίνα 94α) και διαθέτει τρεις αίθουσες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 196,64 m2.
  3. Το Β' παράρτημα βρίσκεται στη Θήβα, (Αυλίδος 79) και διαθέτει τρεις αίθουσες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 215,65 m2.

Οι χώροι των δομών έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε, πέρα των διοικητικών χώρων, να περιλαμβάνουν συνολικά 10 αίθουσες διδασκαλίας.

Στην υποδομή περιλαμβάνονται 4 αίθουσες πληροφορικής με πλήρη εξοπλισμό σε σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), εκτυπωτές και δίκτυα.

Οι δομές είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.